Sistemes de tractament d'aigües

ventiladorM3E2, SL li assessora a l'hora de triar els sistemes de tractament adequats a les característiques i necessitats de la instal.lació. Feta la instal lació i la posada en marxa, es realitza una visita de seguiment per comprovar el seu correcte funcionament.

Venda i instal.lació de sistemes de tractament d'aigües:

Bombes dosificadores
Panells de control de clor i Ph
Purgues automàtiques per torres de refrigeració
Filtres
Descalcificadors
Osmosi inversa
Sistemes de telecontrol per a circuits d'aigua i torres de refrigeració

Manteniment i reparacions de torres de refrigeració:

Trens de ventilació
Canvis de farcits
Canvis de separadors de gotes
Bombes centrífugues
.