Formació

imatge_formacio

La capacitació dels manipuladors no és només un requeriment legal sinó una eina bàsica per a la seguretat dels aliments en tots els sectors de la cadena alimentària.
Una bona capacitació del personal assegura que aquest ha rebut uns coneixements adequats, sap com aplicar-los en el dia a dia i està motivat per a fer-ho.

M3E2 els ofereix:


  • Formació adaptada a les necessitats de cada empresa. Realització de cursos presencials, mixtes ia distància, amb temaris dissenyats costat de l'empresa Impartició dels cursos en el mateix centre de treball perquè l'empleat no tingui necessitat de desplaçar-se.
  • Gran disponibilitat horària, de dilluns a dissabte, en horaris de matí o tarda
  • Possibilitat de bonificació dels cursos a través de la Fundació Tripartita.
  • Ampli ventall de recursos per eliminar barreres com pot ser l'idioma