Formulario de información de desinfección circuitos de agua
Datos del cliente

Empresa (*)
Entrada no válida
Persona de contacte (*)
Entrada no válida
Adreça
Entrada no válida
Població
Entrada no válida
Telèfon
Entrada no válida
Fax
Entrada no válida
email (*)
Entrada no válida
Responsable de manteniment
Entrada no válida

Dades de la instal·lació

Tipus d'instal·lació
Entrada no válida
Especificar
Entrada no válida

Dipòsits d'aigua freda

Número (*)
Entrada no válida
Capacitat/s (*)
Entrada no válida
Es poden buidar completament? (*)
Entrada no válida
Temps de buidat
Entrada no válida
Temps d'ompliment
Entrada no válida
Es pot accedir per a la seva neteja?(*)
Entrada no válida

Acumuladors d'aigua calenta

Número (*)
Entrada no válida
Capacitat/s (*)
Entrada no válida
Disposen de purga?
Entrada no válida
Es poden buidar completament?
Entrada no válida
Temps de buidat
Entrada no válida
Temps d'ompliment
Entrada no válida
Es pot accedir per a la seva neteja? (*)
Entrada no válida

Descripció del producte

Existeix retorn de l'aigua calenta? (*)
Entrada no válida
Número de plantes del edifici
Entrada no válida
Total dutxes (*)
Entrada no válida
Total aixetes
Entrada no válida
Aporten plànols de la xarxa?
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Descripció dels jacuzzis/spas

Característiques jacuzzi
Entrada no válida
Capacitat vas
Entrada no válida
Capacitat dipòsits pulmó
Entrada no válida
Es neteja?
Entrada no válida
Temps de buidat
Entrada no válida

Descripció de les piscines a desinfectar

Característiques de la piscina
Entrada no válida
Capacitat vas
Entrada no válida
Capacitat depòsits pulmó
Entrada no válida

Última inspecció

Data de l'últim tractament de prevenció de la Legionel·la
Entrada no válida
Nombre de jornades emprades
Entrada no válida
Nombre de jornades festives/nocturnes
Entrada no válida
Nombre d'operaris que realitzaven els treballs
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Per a l'elaboració d'un pressupost, el més ajustat possible, cal que emplenin el màxim d'informació de la qual disposin. Els camps marcats amb un asterisc són imprescindibles –encara que sigui aproximadament- per a l'elaboració del pressupost.


  ¿No lo ve bien?
Entrada no válida

Borrar